Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Znalecká a investorsko - inženýrská kancelář - soudní znalci - odhadci nemovitosti


Ing. Zdeněk Jansa
tel:
777 318 035
tel/fax/zázn:
272 930 728
e-mail:
jansa.z@seznam.cz

Vážení návštěvníci,
jsme rádi, že jste navštívili stránky naší kanceláře zabývající se službami v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Vedle komplexnosti námi nabízených služeb vám můžeme garantovat jejich vysokou odbornost, serióznost při jednání, ale i příznivé cenové relace a krátké termíny. Pracujeme jak pro občany, tak pro podnikatele, firmy, státní instituce a soudy. Působíme na celém území ČR.

Rozsah námi nabízených činností je poměrně obsáhlý a zaměřuje se na specializované výkony v oblasti nemovitostí (realit) a stavebnictví. Vedle dalších činností Vám tak můžeme nabídnout zejména:

  • ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ a TRŽNÍCH ODHADŮ CEN NEMOVITOSTÍ
    (pro účely dědického řízení, převodů nemovitostí /koupě, prodej, darování/, vypořádání vlastnictví, zahrnutí do jmění firmy, pro potřeby bank, konkurzní řízení, restituce, dražby atp.)
    (expres termíny)
  • ODBORNOU TECHNICKOU, PORADENSKOU a ZPROSTŘEDKOVATELSKOU ČINNOST V OBLASTI REALIT (zpracování smluv v souvislosti s převody nemovitostí, zřízení věcných břemen, návrhy vkladů do KN, …)
  • INVESTORSKO - INŽENÝRSKOU ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
    (poradenská a konzultační činnost, výkon technického dozoru investora /TDI/, …)


Ing. Zdeněk Jansa - autorizovaný inženýr, soudní znalec,
člen Komory soudních znalců ČR, člen Komory autorizovaných inženýrů a techniků
partneři   Webdesign ABweb.cz