Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Znalecká a investorsko - inženýrská kancelář - soudní znalci - odhadci nemovitosti


Ing. Zdeněk Jansa
tel:
777 318 035
tel/fax/zázn:
272 930 728
e-mail:
jansa.z@seznam.cz

Vážen?návštěvníci,
jsme rádi, že jste navštívili stránky naší kanceláře zabývajíc?se službami v oblasti nemovitost?a stavebnictv? Vedle komplexnosti námi nabízených služeb vám můžeme garantovat jejich vysokou odbornost, serióznost při jednán? ale i přízniv?cenov?relace a krátk?termíny. Pracujeme jak pro občany, tak pro podnikatele, firmy, státn?instituce a soudy. Působíme na celém územ?ČR.

Rozsah námi nabízených činnost?je poměrn?obsáhl?a zaměřuje se na specializovan?výkony v oblasti nemovitost?(realit) a stavebnictv? Vedle dalších činnost?Vám tak můžeme nabídnout zejména:

  • ZPRACOVÁN?ZNALECKÝCH POSUDK?a TRŽNÍCH ODHAD?CEN NEMOVITOST?/strong>
    (pro účely dědického řízen? převod?nemovitost?/koup? prodej, darován?, vypořádán?vlastnictv? zahrnut?do jměn?firmy, pro potřeby bank, konkurzn?řízen? restituce, dražby atp.)
    (expres termíny)
  • ODBORNOU TECHNICKOU, PORADENSKOU a ZPROSTŘEDKOVATELSKOU ČINNOST V OBLASTI REALIT (zpracován?smluv v souvislosti s převody nemovitost? zřízen?věcných břemen, návrhy vklad?do KN, ?
  • INVESTORSKO - INŽENÝRSKOU ČINNOST VE STAVEBNICTV?/strong>
    (poradensk?a konzultačn?činnost, výkon technického dozoru investora /TDI/, ?


Ing. Zdeněk Jansa - autorizovaný inženýr, soudní znalec,
člen Komory soudních znalců ČR, člen Komory autorizovaných inženýrů a techniků
partneři   Webdesign ABweb.cz